1908 ROSICRUCIAN FELLOWSHIP


"Wat immers alle verstandelijke kenbare wezens omvat, kan nooit tweede zijn, naast een ander : want dan zou er weer een ander levend wezen moeten zijn, dat die beide omvat, en waarvan die beide een deel zouden zijn. Dan zou men juister moeten zeggen dat de wereld gemaakt is naar de gelijkenis, niet van die twee, maar van dit derde, dat hen omvat."
( Plato : Timaeus )

Gesticht in de Verenigde Staten in 1908 door Max Heindel ( 23/7/1865 - 6/01/1919 ) pseudoniem voor de Deen Carl Louis von Grasshof.

Gemakshalve spreekt men dan ook van de Rozekruisers van Max Heindel.

Het ganse systeem bestaat vooral uit schriftelijke cursussen gespreid over verscheidene jaren. Het basisprincipe van dit ‘Genootschap’, ze beschouwen zichzelf niet als een Orde, is zelfinitiatie door meditatie en studie. De hoofdbrok is de studie van Max Heindel’s ‘Cosmologie’ ‘The Rosicrucian Cosmo-Conception' de basisleer van de gehele beweging.(1)

Het systeem kent geen riten of initiaties wat niet wegneemt dat het Genootschap drie graden kent :

Leerling ( gedurende 2 jaar )

Adept ( gedurende 5 jaar )

Discipel

De leerling krijgt samen met de ‘Rozekruisers Cosmologie’ een schriftelijke cursus die uit twee delen bestaat gevolgd door een cursus die op een esoterische wijze bijbeluitspraken benaderd gevolgd door een cursus Astrologie. Deze laatste cursus bestaat eveneens uit twee delen : een algemene vorming en een specialisatie in Medische Astrologie.

De genezing van zieken behoort tot een van de hoofddoelen van dit Genootschap. De Medische Astrologie is daarom voor hen van groot belang.

Astrologie is voor ‘L’association Rosicrucienne’, zo noemen ze zich in het franstalige gebied, de basis tot het begrijpen van de uiteindelijke Rozekruisersleer. Hiermee wordt dan wel de esoterische astrologie bedoeld die rijk is aan symboliek. De oude Rozekruisers gebruikte heel veel astrologische elementen in hun geschriften.

De ganse filosofie doet ons denken aan de Steiner-beweging ‘Antroposofie’ opgericht door Rudolf Steiner ( 1861 - 1925 ). Heindel en Steiner hebben mekaar zeer goed gekend (2). Het is dan niet te verwonderen dat ze mekaar hebben beïnvloed. De Cosmologie voorgesteld door Max Heindel heeft frappante gelijkenissen met de Theosofische en Antroposofische leerstellingen. Heindel begon trouwens als voordrachtgever voor de Theosofische Beweging.

Hun opvattingen over de Rozekruisers is uniek vergeleken met andere organisaties en Ordes. Zij beweren dat de Rozekruisers geen stoffelijke ( aardse ) bestaande organisatie is maar een soort van etherische wezens die hun kennis door geven aan hen die hiervoor rijp zijn. Elke stoffelijk mens die zich Rozekruiser noemt is eigenlijk een soort medium een soort spreekbuis van de echte Rozekruisers.

Zij kennen zoals reeds eerder vermeld geen stoffelijke initiaties. Er wordt van de leerling verwacht dat hij zichzelf inwijd en klaarmaakt voor de inspiratie van de Rozekruisersgedachten. Een uitspraak dat veel in het Genootschap wordt gebruikt is ‘Dat de Rozen op je Kruis mogen bloeien’ ‘Que les Roses fleurissent sur votre Croix’.

Max Heindel schreef naast zijn hoofdwerk talrijke andere boeken. Een van deze boeken ‘De geschiedenis van de Rozekruisers’ is toch wel merkwaardig te noemen.

In eerste instantie wordt er verwezen naar de ‘Fama Fraternitatis’ uit 1614 geschreven door Johann Valentin Andrea. Dit werk geldt trouwens als basis voor alle Ordes en of Genootschappen die zich afstammelingen noemen van deze Rozekruisers. (3)

Max Heindel kwam in contact met ‘Oudere Broeders’ van de Orde in Duitsland op aanraden van een vriend einde 1907. Max Heindel die zich toen in Minnesota had gevestigd vertrok naar Berlijn. Daar heeft hij een maand contacten gehad met deze ‘Oudere Broeders’ en werd hem als het ware de hele Cosmologie gedicteerd. Het is deze ‘Cosmologie’ die het basiswerk werd van de gehele beweging, gepubliceerd in 1905. In deze periode leert hij ook Rudolf Steiner kennen. (4)

Het zou te ver voeren om de hele filosofie te benaderen maar toch is het wel frappant dat hijzelf zegt dat de Orde bestaat uit negen graden ( wat trouwens voor haast alle Ordes geldt ). Elke graad wordt in analogie gebracht met een planeet. Een planeet heeft in de Astrologie een symbolische waarde. Zo heeft de kennis van deze symbolische waarde een equivalent als graad van Inwijding. De Oudere Broeders van het Rozekruis zijn verdeeld in zeven scholen met negen initiaties voor de eerste Orde de Orde van de Kleine Mysteriën. De Orde van de Grote Mysteriën, de tweede Orde, is verdeeld in vijf scholen met vier initiaties. De laatste inwijding ( de dertiende ) is de hoogste graad. (5)

Literauurlijst van Max Heindel :

"La vie et l’activité dans l’Au-Delà", "Astrologie Scientifique Simplifiée", "Le Message des Astres", " La santé et la guérison", "Les mystères des grand opéras", "Christianisme de la Rode-Croix", "Initiation ancienne et initiation moderne", "Glanes d’un mystique", "Histoire des Rose-Croix", "Les mystères Rosicruciens", "Enseignements d’un initié", "Les grandes forces de la Nature", "La trame de la destinée", "Au pays des morts vivants", "Origines de la franc-maçonnerie et du catholicisme", "Les enseignements des Rose-Croix par questions & réponses - Tome 1 et Tome 2"

Uit deze Rozekruisersbeweging ontstaan er drie subgroepen : het ‘Lectorium Rosicrucianum’, de ‘Rosicrucian Antroposophic League’ en de ‘Ausar Auset Society’. Het Lectorium Rosicrucianum, welke in Nederland ontstond, wordt afzonderlijk besproken.

De ‘Rosicrucian Antroposophic League’ ontstond in 1930 met S.R.Parchment een medeoprichter van de Rosicrucian Fellowship. Zijn afdeling werd opgericht te San Francisco. Hij schreef een aantal boeken waaronder ‘The Middle Path’, ‘Steps to Self Master’, ‘Operative Masonry’ en ‘The Just Law of Compensation’. Ook deze Orde verzorgde haar leden met lessen per briefwisseling. Ze publiceerden een magazine met de titel ‘Rosicrucian Quaterly’.

De ‘Ausar Auset Society’ werd opgericht door R.A.Straughn met de pseudoniem Ra Un Nefer Amen. Hij was een lid van de Rosicrucian Antroposophic League. Als kleurling begon hij vanaf 1980 een onafhankelijke organisatie voor de zwarten uit Amerika. Hij begon als een leraar en schreef verscheidene teksten waaronder ‘The Realization of Nefer Nu’, ‘Health Teachings of the Ageless Wisdom’, ‘’Meditation Techniques of the Kabalist, Vedantins and Taoists’, ‘Black Woman’s’, ‘Black Man’s guide to Spiritual Union’ en ‘Black Woman, Black Man in a Quandary’.

Vanaf 1980 begon hij met een tijdschrift ‘The oracle of Thot’ en vanaf 1982 startte hij met het geven van lessen in het occultisme te New-York, Washington D.C., Chicago, Philadelphia, New Haven en Norfolk.

Ook België kent een afscheuring van de ‘Rosicrucian fellowship’. In 1971 werd de ‘Fraternité Rosicrucienne’ gesticht door Armand Toussaint . Hij was de hoofdverantwoordelijke voor het genootschap van Max Heindel van 1933 tot 1970. In 1970 scheurde hij zich af van Oceanside omdat hij niet meer akkoord kon gaan met de opgelegde dogma’s.

De ‘Rosicrucian Fellowship’ heeft over vele landen haar afdelingen.

 

 

 

 

 

 

 


(1) Geschreven in opdracht van de Onzichtbare Rozekruisres. Hiermee bedoelde Heindel de Rozenkruisers zoals hij ze zag. Geen stoffelijke wezens maar astrala entiteiten.

(2) Max Heindel was aanvankelijk een discipel van Rudolf Steiner. Het was tijdens zijn verblijf in Duitsland dat hij in een droom op een ‘astrale’ wijze werd geinitëerd in de Rozekruisersorde.

(3) ‘Histoire des Rose-Croix’ door Max Heindel en Augusta Foss Heindel - Association Rosicrucienne - Lodève - 1974.

(4) Ibid blz. 38

(5) Ibid blz. 49-50

 

1